Taping

Een mechanische bewegingsbeperking : door het aangelegde verband zouden extreme bewegingsuitslagen in het desbetreffende gewricht kunnen worden verhinderd. Daarbij gaat het bij het preventieve gebruik van verbandmiddelen nadrukkelijk om het voorkomen van bewegingsextremen; bij die extremen immers riskeert men beschadiging van weke delen.

* Een mechanische stabilisering : vooral bij het therapeutisch gebruik van verbandtechnieken zou het gaan om een mechanische ondersteuning gedurende het gehele bewegingstraject en niet alleen om het voorkomen van bewegingsextremen.
* Druk : door het aangelegde verband zou druk uitgeoefend worden op het onderhuidse weefsel waardoor vochtuittreding, m.n. na acute distorsies en contusies, wordt tegengegaan.
* Reflectoir effect : door de trek aan de huid zouden reflexmatig antagonisten worden gestimuleerd, waardoor bewegingsextremen worden voorkomen, of de stabiliteit wordt verhoogd.
* Een psychologisch effect : door de aanwezigheid van het verband zou de persoon in kwestie eraan herinnerd worden, voorzichtig te bewegen. Ik wil er met nadruk op wijzen dat ook het tegenovergestelde mogelijk is : het is immers denkbaar dat mensen door het dragen van het verband juist overmoedig worden en daardoor het bewegingsapparaat meer gaan belasten.
Een  enkelverzwikking, een verstuikte vinger , een spierscheur, een ontwrichting worden dikwijls behandeld door het aanbrengen van een tape.
Een voetballer met zwakke enkels heeft ook veel baat van zulk verband : een voetbalploeg verbruikt op 1 seizoen tussen de 100 en 150 rolletjes tape.
Een basketter met pijnlijke vingergewrichten gebruikt ook dikwijls tape.