Oefeningen met de Bodybow

Bodybow : trainen van de buikspieren met behoud van de fysiologische lordose ,werkt mobiliserend op de gedelordoseerde, te vlakke lumbale wervelkolom en de gekyfoseerde, te bolle thoracale wervelkolom
Het BODYBOW LOWER BACK CONCEPT is een totaal concept dat gericht is op het bestrijden en voorkomen van lage rugklachten. In het totaal concept komen de volgende onderdelen aan bod
:
1.Mobiliteitsverbetering met de BODYBOW
Uit onderzoek van onder andere Andry Vleeming (’95) blijken de meeste rugklachten te ontstaan door een gecontranuteerde sacrum in combinatie met een gedelordoseerde wervelkolom. De spanning op het dorsale deel van het sacro-iliacale ligament neemt enorm toe waardoor deze ook pijnlijk wordt Daarnaast neemt ook de belasting op de intervertebrale disci toe. Mobiliserende oefeningen van de wervelkolom moeten gericht zijn op het verkrijgen en behouden van de fysiologische lordose. Bij lordosering neemt de spanning van het sacro-tuberale ligament toe waardoor de twee bekkenhelften naar elkaar toegetrokken worden en de stabiliteit van het bekken en lumbale wervelkolom toeneemt. (force closure, Vleeming ’90).
2. Spierversterking met de BODYBOW
Voor een goede stabiliteit en belastbaarheid van de lage rug is een goed spiercorset van groot belang. De functionele anatomie en onderzoeken van onder andere Vleeming en Mens leren ons dat de gekoppelde functies van de buikspieren, erector spinae, gluteus maximus, latissimus dorsi en biceps femoris hierbij een grote rol spelen. Actieve oefentherapie en spierversterking moeten deze spieren als een geheel benaderen.
3. Stabiliteitstraining met de BODYBOW
De bodybow is uitermate geschikt om op een correcte manier te leren zitten. In deze uitgangshouding kunnen allerlei stabiliteitsoefeningen uitgevoerd worden. Daarnaast kan je de bodybow gebruiken voor training bij bekkeninstabiliteit