Revalidatie

Letterlijk betekent revalidatie het ‘weer valide worden’. De Van Dale zegt over revalidatie: “geheel van medische en sociale maatregelen, die tot doel hebben de validiteit van patienten zo ver mogelijk te herstellen, resp. de invaliditeit te verminderen en minder-valide arbeidskrachten weer tot voor hen geschikt werk terug te brengen.”
Revalidatie is dus meer dan het trainen van lichaamsfuncties na bijvoorbeeld een ongeluk. Het werkterrein van revalidatie beperkt zich niet tot de persoon met de handicap.
Het geven van oefeningen en raadgevingen om iemand terug te laten functioneren binnen zijn werkterrein.